-

بعضا مشاهده می‌شود روشهایی نظیر طب سوزنی برای افزایش قد تبلیغ می‌شود درحالیکه طب سوزنی شاید بر روی چاقی با تأثیری که بر اشتها می‌گذارد موثر باشد لیکن در مورد افزایش قد هیچ گونه تأثیری ندارد.مضاف بر اینکه بعد از سنین بلوغ امکان رشد قدی وجود ندارد زیرا رشد فرد کامل شده است وتنها در یک درصد استخوانهای ستون فقرات در برخی از افراد ممکن است تا سنین 25 سالگی جایی برای رشد داشته باشد که آن هم بطور طبیعی رشد خواهد کرد وتوصیه می‌شود افراد فریب تبلیغات نادرست افزایش قد اعمم از صندلهای افزاینده قد وسایر روشها را نخورند.

افزایش قد با انجام حرکات کششی در شب

این فوق تخصص کودکان در انتها تصریح کرد: توصیه به انجام ورزشهای کششی برای افزایش قد در دوران پیش از بلوغ تأثیر گذار بوده وهمچنین توصیه بر این است که ورزش در تاریکی انجام شود؛ انجام ورزشهای کششی درزمان شب وبا شکم خالی به کمک فضایی که در ستون فقرات فرد برای کشش وجود داردبطور کل تاچهار سانتیمتر به رشد قدی کمک خواهد کرد لیکن رشد بیش از این میزان با انجام ورزش میسر نخواهد شد ونباید چنین انتظاری را داشت. نکته مهم دیگر خواب به موقع است زیرا چهار هورمون در بدن وجود دارد که شب هنگام ترشح می‌شود که هورمون رشد یکی از آنها است واگر کودکی دیرهنگام بخوابد قطعا هورمون رشد دربدن او ترشح نمی‌شود

:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : 1396/2/22 | 1:30 | نویسنده : ثریا |