-

نقش مهمی دارند. از این جهت کودکی که در برنامه غذایی از گوشت وپروتئین استفاده نمی‌کند،قطعا دچار کوتاه قدی می‌شود. از طرف دیگر کمبود املاح معدنی در بدن مانند پتاسیم،منیزیم وآهن اگرچه ممکن است به لحاظ وضعیت هورمون رشد کودک را دچار مشکل نکند لیکن باعث کوتاهی قد در او می‌شود علاوه بر این ویتامین‌ها واکسیژن کافی برای رشد کودک بسیار اهمیت داشته وباید در محیط رشد کودک فراهم باشند.

مواردی که مطرح شد از عوامل بیرونی دخیل در رشد هستند ولیکن یک سری عوامل درونی هم در این خصوص وجود دارند که تحت عنوان گنیجینه میراث گذشتگان برای افراد مطرح می‌شوند که همان ژن‌ها هستند که بطور مستقیم برروی سلول وسیستم آنزیمی آن اثر گذاشته ورشد را کنترل می‌کنند واز طریق اعصاب وغدد مترشحه به رشد بافتها نظارت دارند.در حقیقت مکانیسم اثر ژن‌ها از طریق جذب ومصرف مواد غذایی حیاتی وتبدیل آنها به چرخه سلولی صورت می‌پذیرد.اختلال هریک از این عوامل منجر به اختلال در رشد می‌شود وبرای تنظیم رشد متناسب بدن انسان احتیاج به یک سیستم رابط دارد ؛دستگاه اعصاب وغده هیپوفیز رابط انجام رشد کامل هستند وهمچنین اختلال در غدد درون ریز مانند تیروئید باعث اختلال در رشد فرد خواهند شد.

:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : 1396/12/26 | 9:41 | نویسنده : ثریا |